De omgang tussen leerkrachten, leerlingen en ouders is op basis van respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van een ieder binnen de school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Dat is het fundament om je zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Leren en presteren is belangrijk, maar wij willen ook ruimte en aandacht geven aan creativiteit, persoonlijke interesse, spel en plezier.