Gymrooster

De lessen bewegingsonderwijs worden bij ons op school gegeven door een vakleerkracht.
Roel Wagemaker geeft deze lessen in de gymzaal van De Wije Ilp.
 
 Dinsdagmiddag  Groep  Naam leerkracht
 12.40 uur -13.20 uur  3-4  Margreet
 13.20 uur - 14.00 uur  5-6  Sandra
 
 Donderdagochtend Groep  Naam leerkracht
 8.40 uur - 9.30 uur  3-4  Margreet
 9.30 uur - 10.20 uur  5-6  Christine
 10.20 uur -11.50 uur  7-8  Marion