De Fuik heeft zich verbeterd en is weer van voldoende kwaliteit

03-04-2019
Den Ilp, 26 maart 2019

Eind januari is de Onderwijsinspectie weer op school geweest om een onderzoek te doen naar de kwaliteit van het onderwijs op De Fuik.

We zijn er heel erg trots op dat we van zeer zwak nu weer voldoende zijn bevonden. Het inspectieverslag kunt u hier lezen. 

Leerkrachten aan het woord

"Door de kleinschaligheid hebben we optimale aandacht voor het individuele kind."

" Wij hebben goed inzicht in wat de leerlingen kunnen en kennen. We maken goed gebruik van de mogelijkheden die we als school aan hen kunnen bieden."