Gezondheid

Jeugdgezondheidszorg
Wanneer uw 4-jarige kind naar de basisschool gaat, wordt de dienstverlening van het consultatiebureau overgenomen door de schoolarts en de schoolverpleegkundige. In groep 2 worden de ouders uitgenodigd voor een uitgebreid geneeskundig onderzoek van hun kind. De leerlingen in groep 7 worden gezien door de schoolverpleegkundige. Alle leerlingen uit de overige groepen kunnen voor een extra onderzoek worden uitgenodigd door de schoolarts of op verzoek van de ouders, de leerkracht, de huisarts, het consultatiebureau of de schoolbegeleidingsdienst.

De jeugdgezondheidszorg van de GGD is nauw betrokken bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen vanaf vier jaar. De school heeft contacten met een Jeugdgezondheidszorgteam van de GGD bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist.

Logopedische screening
Tijdens de kleuterperiode komt de logopedist van het Centrum voor Jeugd en Gezin op school. Zij voert een gesprekje met uw kind, controleert de spraak, het taalgebruik en het begrijpen van taal. Ook luistert zij naar de stem en het ademgebruik en let op of uw kind goed luistert naar de opdrachtjes, of duimt (of op vingers of op een speen zuigt), of vaak met de mond open zit. Uw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit. De logopedische screening is gratis.

Leerlingen aan het woord

"De juffen, meesters en de kinderen zijn aardig."

"Ze geven goed uitleg en helpen je als het nodig is."