Onze schooltijden

Schooltijden
 
  Ochtend     Middag
maandag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
woensdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
donderdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Een kwartier voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 15 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Vakantierooster en vrije dagen 2023-2024
 
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023
Herfstvakantie                   21 oktober t/m 29 oktober 2023
Studiedag        
Kerstvakantie
1 november 2023
23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Studiedag 29 januari 2024
Studiedag     16 februari 2024
Voorjaarsvakantie
Studiedag        
17 februari t/m 25 februari 2024
15 maart 2024
Goede Vrijdag                 29 maart 2024
2de Paasdag             1 april 2024
Studiedag  2 april 2024
2de Pinkesterdag     20 mei 2024
Meivakantie  27 april t/m 12 mei 2024
Studiedag     
Zomervakantie        
21 juni 2024
20 juli t/m 1 september 2024

 
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.

Leerkrachten aan het woord

"Het team is met elkaar in ontwikkeling om het onderwijs te verbeteren. "

"We hebben allemaal hetzelfde doel: het onderwijs verbeteren en de resultaten omhoog krijgen. Alle leerkrachten zetten zich voor 200% in om dit te bereiken. "