Meesterschap

Natuurlijk blijven we allemaal leren!
Wij organiseren ons onderwijs steeds slimmer, om zo het beste uit elke leerling naar boven te halen. Leerlingen leren hun eigen persoonlijke leerproces te plannen en te bewaken en te reflecteren op wat ze hebben geleerd. Ze worden daarbij geholpen door onze bevlogen leerkrachten, die een brede blik hebben op de omgeving en gedreven zijn met nieuwe methoden en middelen het leren van de leerlingen en zichzelf te verdiepen.

We bieden een rijke leeromgeving waarin 's ochtends rekenen, taal en lezen centraal staan. 's Middags is het tijd om themagericht en groepsdoorbrekend de wereld om ons heen te ontdekken. Daarbij hebben we veel aandacht voor de natuur. Zo ontwikkelen onze leerlingen vaardigheden, die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van nu en in de toekomst.
 

Leerlingen aan het woord

"De juffen, meesters en de kinderen zijn aardig."

"Ze geven goed uitleg en helpen je als het nodig is."