Nieuwe website online!

30-08-2018
Het afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we obs De Fuik beter voor het voetlicht kunnen brengen bij ouders, zowel de ouders die hun kind op bij ons op school hebben als ouders die op zoek zijn naar een school. Hiervoor hebben we een plan gemaakt. Een nieuw logo en een nieuwe website maken daar onderdeel van uit.
Wij hebben daarbij aangesloten bij het huisstijltraject van ons schoolbestuur OPSPOOR om voor alle scholen van OPSPOOR een herkenbare huisstijl te introduceren. In het logo staan de zeven stippen voor de zeven gemeenten waar de OPSPOOR-scholen staan. De vorm symboliseert de vloeiende afwisseling tussen water en land in onze regio. OPSPOOR vindt het belangrijk dat elke school een eigen identiteit heeft. Daarom is er in het logo ruimte gemaakt voor een eigen visueel onderdeel van de school. Wij hebben gekozen voor modern, stilistisch vorm gegeven fuik omgeven door riethalmen als ons nieuwe icoon. Daarmee willen we de verbinding met Den Ilp en onze waterrijke omgeving weergeven. De natuur als belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod.

Onze nieuwe huisstijl is meteen vertaald in de website, waarop we aan ouders duidelijk willen laten zien waarom De Fuik een fijne school voor hun kind is. Ook starten we met een digitaal ouderportaal. Dit wordt het kanaal van waaruit we alle communicatie met onze huidige ouders gaan verzorgen.

Leerlingen aan het woord

"De juffen, meesters en de kinderen zijn aardig."

"Ze geven goed uitleg en helpen je als het nodig is."