Verbinden

Bij De Fuik wil je nooit meer weg
Wij zijn een kleinschalige dorpsschool waar iedereen elkaar kent, met elkaar leert en speelt en elkaar (aan)spreekt. Groot helpt klein. Onze leerlingen krijgen zo verantwoordelijkheid voor elkaar en voor wat er in school gebeurt. Met elkaar maken we er iets moois van.

De ouders zijn actief in de school en samen met hen maken we nieuwe plannen voor de school en voeren deze uit. Zo voelen ouders zich verbonden bij het onderwijs aan hun kind.

De Fuik is een echte een dorpsschool en heeft een verbindende functie binnen de dorpsgemeenschap in Den Ilp. We vieren samen feesten en nodigen regelmatig inwoners uit om op school te komen kijken waar de kinderen mee bezig zijn. 
 

Leerkrachten aan het woord

"Het team is met elkaar in ontwikkeling om het onderwijs te verbeteren. "

"We hebben allemaal hetzelfde doel: het onderwijs verbeteren en de resultaten omhoog krijgen. Alle leerkrachten zetten zich voor 200% in om dit te bereiken. "