Vertrouwen

Als een vis in het water!
Wij stimuleren de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Iedereen die betrokken is bij De Fuik -leerlingen, leerkrachten en ouders- is er voor verantwoordelijk dat problemen worden voorkomen of worden opgelost. We hebben oog voor het welbevinden van  leerlingen en leerkrachten en zetten actief in op het voorkomen van pesten. Het resultaat is een veilig school- en leerklimaat dat bijdraagt aan de leerprestaties van leerlingen. Want als je lekker in je vel zit, dan leer je vanzelfsprekend.
 

Leerlingen aan het woord

"De juffen, meesters en de kinderen zijn aardig."

"Ze geven goed uitleg en helpen je als het nodig is."